Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Gói
xem
đề

đáp
án
thi
thử
trắc
nghiệm

tự
luận
đợt
1,2

GÓI-THI THỬ TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN VÀO LỚP 6 TRẦN ĐẠI NGHĨA ĐỢT 1 VÀ ĐỢT 2

GÓI THI THỬ GIÀNH ĐỢT 1( 22/6/2017) , ĐỢT 2(25/6/2017)
 

Giá gói: 200 nghìn đồng/ 2 đợt thi
Có 2 cách để mua gói này: Chuyển khoản ngân hàng hoặc nạp thẻ cào điện thoại. Phụ huynh xem phần  Nộp lệ phí thi để mua gói này.
Mua Gói thi đợt 1 và đợt 2, học sinh được tham gia thi cả 2 đợt, sau 2 ngày học sinh được trả kết quả, xem đáp án, dịch đề và xem lí giải tất cả các câu (30 câu trắc nghiệm và 10 câu tự luận) đợt 1 vào ngày 25/6/2017, đợt 2 vào ngày 27/6/2017. Học sinh cũng được xem lại nhiều lần
Thời gian thi đợt 1: bắt đầu mở thi lúc 9h00 ngày 22/6/2017 , và kết thúc trước 22h00 ngày 22/6/2017
( Học sinh có thể vào thi bất cứ lúc nào trong thời gian quy định trên. Mỗi học sinh chỉ được làm bài trắc nghiệm 1 lần trong vòng 45 phút, và làm bài tự luận 1 lần trong vòng 45 phút )
Thời gian thi đợt 2: bắt đầu mở thi lúc 9h00 ngày 25/6/2017 , và kết thúc trước 22h00 ngày 25/6/2017
( Học sinh có thể vào thi bất cứ lúc nào trong thời gian quy định trên. Mỗi học sinh chỉ được làm bài trắc nghiệm 1 lần trong vòng 45 phút, và làm bài tự luận 1 lần trong vòng 45 phút )
Thời gian công bố điểm, kết quả bài thi, đáp án của đợt 1 vào 15h00 ngày 24/6/2017
Thời gian công bố điểm, kết quả bài thi, đáp án của đợt 2 vào 15h00 ngày 27/6/2017
Tài khoản được sử dụng 2 tháng kể từ ngày kích hoạt
Để biết thêm thông tin chi tiết, phụ huynh vui lòng liên hệ Số điện thoại: 0936. 738. 986 hoặc 0965. 936. 738. 896 để được giải đáp.

CHÚC CÁC HỌC SINH CÓ MỘT MÙA THI THẮNG LỢI!