Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

TIỆN ÍCH CỦA GÓI THI THỬ TRỰC TUYẾN

 
- Tất cả các câu hỏi đều có phần dịch tiếng Việt và phần lí giải (HS chỉ được xem khi được trả kết quả).
- Các thí sinh tham dự đều được chấm điểm, xếp hạng so với các thí sinh khác.
- Thí sinh được xem lại nhiều lần các bài thi, đáp án, điểm và bài chữa từng câu từ giáo viên Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài.
- Tài khoản được sử dụng trong vòng 1 tháng kể từ ngày thi.
- Lưu ý: Thí sinh chỉ được làm đề thi thử tự luận và trắc nghiệm một lần duy nhất trong một đợt.