Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Gói
xem
đề

đáp
án
thi
thử
trắc
nghiệm

tự
luận
đợt
1,2

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
1 khanhnguyen250906 58 34.75 92.75 1 giờ 3 phút 15 giây
2 huyphuc 56 36.5 92.5 1 giờ 9 phút 2 giây
3 mantien 56 32 88 1 giờ 28 phút 8 giây
4 khoinguyen_2006 50 36.5 86.5 51 phút 29 giây
5 Khuetu12 52 34 86 1 giờ 29 phút 58 giây
6 ANNANGUYEN 52 32.75 84.75 1 giờ 29 phút 58 giây
7 ngohoaivu1 50 34 84 1 giờ 36 giây
8 honghai 52 31.25 83.25 1 giờ 28 phút 56 giây
9 nguyenngockhanhlinh1706 50 32.5 82.5 1 giờ 5 phút 20 giây
10 Thaonhi06 52 30.5 82.5 1 giờ 24 phút 57 giây
11 monkey 46 36.5 82.5 1 giờ 29 phút 30 giây
12 phamthuybichtram 50 32 82 1 giờ 17 phút 48 giây
13 ThuongThuy 48 33.75 81.75 1 giờ 8 phút 13 giây
14 buinguyenkhanh 52 29.75 81.75 1 giờ 29 phút 58 giây
15 tranquoctu2006 50 31.5 81.5 1 giờ 11 phút 26 giây
16 uyennhu 50 31.5 81.5 1 giờ 29 phút 58 giây
17 xuanmai03092006 48 33 81 1 giờ 29 phút 58 giây
18 haphuong123 48 31 79 47 phút 4 giây
19 duyphuc06 46 33 79 52 phút 59 giây
20 Huyentrang2412 50 29 79 58 phút 26 giây