Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
1 khanhnguyen250906 72.5 34.75 92.75 1 giờ 3 phút 15 giây
2 huyphuc 70 36.5 92.5 1 giờ 9 phút 2 giây
3 mantien 70 32 88 1 giờ 28 phút 8 giây
4 khoinguyen_2006 62.5 36.5 86.5 51 phút 29 giây
5 Khuetu12 65 34 86 1 giờ 29 phút 58 giây
6 ANNANGUYEN 65 32.75 84.75 1 giờ 29 phút 58 giây
7 ngohoaivu1 62.5 34 84 1 giờ 36 giây
8 honghai 65 31.25 83.25 1 giờ 28 phút 56 giây
9 nguyenngockhanhlinh1706 62.5 32.5 82.5 1 giờ 5 phút 20 giây
10 Thaonhi06 65 30.5 82.5 1 giờ 24 phút 57 giây
11 monkey 57.5 36.5 82.5 1 giờ 29 phút 30 giây
12 phamthuybichtram 62.5 32 82 1 giờ 17 phút 48 giây
13 ThuongThuy 60 33.75 81.75 1 giờ 8 phút 13 giây
14 buinguyenkhanh 65 29.75 81.75 1 giờ 29 phút 58 giây
15 tranquoctu2006 62.5 31.5 81.5 1 giờ 11 phút 26 giây
16 uyennhu 62.5 31.5 81.5 1 giờ 29 phút 58 giây
17 xuanmai03092006 60 33 81 1 giờ 29 phút 58 giây
18 haphuong123 60 31 79 47 phút 4 giây
19 duyphuc06 57.5 33 79 52 phút 59 giây
20 Huyentrang2412 62.5 29 79 58 phút 26 giây