Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
141 GIA KIỆT 50 27.5 67.5 1 giờ 29 phút 58 giây
142 Anhcaotue 55 23.5 67.5 1 giờ 29 phút 58 giây
143 nguyenkimminhkhue 52.5 25 67 42 phút 59 giây
144 nguyenhachau1202 50 27 67 52 phút 4 giây
145 daominhquan2006 55 23 67 1 giờ 5 phút 34 giây
146 ducnghia 52.5 25 67 1 giờ 21 phút 24 giây
147 lehoangminh2004 50 27 67 1 giờ 24 phút 50 giây
148 chichitoong 52.5 25 67 1 giờ 29 phút 58 giây
149 hvquynhanh 52.5 24.75 66.75 49 phút 18 giây
150 namphuong01022006 52.5 24.75 66.75 1 giờ 2 phút 57 giây
151 huyentran82us 45 30.75 66.75 1 giờ 9 phút 22 giây
152 hoangbaolan 50 26.75 66.75 1 giờ 10 phút 33 giây
153 khactam 47.5 28.75 66.75 1 giờ 24 phút 56 giây
154 minhtrinh 52.5 24.75 66.75 1 giờ 27 phút 14 giây
155 baongoc0102 52.5 24.75 66.75 1 giờ 29 phút 58 giây
156 HuynhQuan 55 22.5 66.5 35 phút 9 giây
157 duyhung7401234 45 30.5 66.5 1 giờ 6 phút 54 giây
158 dinhphungminhtam 47.5 28.5 66.5 1 giờ 29 phút 58 giây
159 8122006 42.5 32.5 66.5 1 giờ 29 phút 58 giây
160 KhoiBao 55 22.25 66.25 1 giờ 12 phút 13 giây