Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
141 lucytonhan 45 31.5 67.5 1 giờ 29 phút 58 giây
142 GIA KIỆT 50 27.5 67.5 1 giờ 29 phút 58 giây
143 Anhcaotue 55 23.5 67.5 1 giờ 29 phút 58 giây
144 nguyenkimminhkhue 52.5 25 67 42 phút 59 giây
145 nguyenhachau1202 50 27 67 52 phút 4 giây
146 daominhquan2006 55 23 67 1 giờ 5 phút 34 giây
147 ducnghia 52.5 25 67 1 giờ 21 phút 24 giây
148 lehoangminh2004 50 27 67 1 giờ 24 phút 50 giây
149 chichitoong 52.5 25 67 1 giờ 29 phút 58 giây
150 hvquynhanh 52.5 24.75 66.75 49 phút 18 giây
151 namphuong01022006 52.5 24.75 66.75 1 giờ 2 phút 57 giây
152 huyentran82us 45 30.75 66.75 1 giờ 9 phút 22 giây
153 hoangbaolan 50 26.75 66.75 1 giờ 10 phút 33 giây
154 khactam 47.5 28.75 66.75 1 giờ 24 phút 56 giây
155 minhtrinh 52.5 24.75 66.75 1 giờ 27 phút 14 giây
156 baongoc0102 52.5 24.75 66.75 1 giờ 29 phút 58 giây
157 HuynhQuan 55 22.5 66.5 35 phút 9 giây
158 duyhung7401234 45 30.5 66.5 1 giờ 6 phút 54 giây
159 dinhphungminhtam 47.5 28.5 66.5 1 giờ 29 phút 58 giây
160 8122006 42.5 32.5 66.5 1 giờ 29 phút 58 giây