Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
1 hoangngocbaoanh 55 37 92 1 giờ 4 phút 52 giây
2 nguyen10022008 55 36.5 91.5 52 phút 14 giây
3 bachkhoi 52.5 39 91.5 1 giờ 13 phút 52 giây
4 nguyenngothanhtai 60 31.5 91.5 1 giờ 29 phút 43 giây
5 Quân Phan 52.5 38.75 91.25 46 phút 9 giây
6 giabao01 55 36 91 1 giờ 4 phút 22 giây
7 nguyenhoangbaongoc 57.5 33.5 91 1 giờ 29 phút 58 giây
8 vuminhkhang 60 30.5 90.5 1 giờ 13 phút 31 giây
9 HONHATQUAN 55 35 90 1 giờ 28 phút 10 giây
10 KieuLoan092 52.5 37.25 89.75 39 phút 56 giây
11 phanducminh 55 34.75 89.75 1 giờ 29 phút 58 giây
12 vunang 57.5 32 89.5 1 giờ 6 phút 17 giây
13 Duonghai2019 57.5 32 89.5 1 giờ 29 phút 9 giây
14 tamthithu 60 28.5 88.5 10 phút 49 giây
15 thanhluan2008 55 33.5 88.5 47 phút 19 giây
16 01699868217 52.5 35.5 88 27 phút 57 giây
17 baoky145 50 37.5 87.5 30 phút 27 giây
18 truongbaotin 55 32.5 87.5 1 giờ 29 phút 58 giây
19 tranlebaothy 52.5 34.5 87 38 phút 57 giây
20 phamnguyenthao08 50 36.5 86.5 1 giờ 16 phút 45 giây