Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

GIẢI THƯỞNG THI THỬ TRỰC TUYẾN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA

Công ty CP GD Phát triển Trí tuệ & Sáng tạo Next Nobels - đơn vị tổ chức cuộc thi xin trân trọng thông báo về giải thưởng cuộc thi trong từng đợt thi như sau:

01 Giải đặc biệt (trao cho thí sinh có tổng điểm trắc nghiệm và tự luận cao nhất của 4 đợt thi):1. 000.000 đ 
01 Giải nhất (trao cho thí sinh có tổng điểm trắc nghiệm và tự luận cao nhất của một đợt thi): 500.000 đ 
01 Giải nhì (trao cho thí sinh có tổng điểm trắc nghiệm và tự luận cao thứ 2 của một đợt thi) : 300.000 đ
01 Giải ba (trao cho thí sinh có tổng điểm trắc nghiệm và tự luận cao thứ 3 của một đợt thi): 200.000 đ 

Thí sinh lưu ý đăng ký đúng số điện thoại để Công ty có thể liên hệ để trao giải được sau khi có kết quả cuộc thi.