Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

GIẢI THƯỞNG THI THỬ TRỰC TUYẾN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA

Tất cả các thí sinh tham gia dự thi sẽ nhận được:

Bộ Kit toàn năng bao gồm: Tổng hợp đề thi chính thức vào trường Trần Đại Nghĩa trong vòng 4 năm (có bản dịch và đáp án) & Tài khoản ôn luyện miễn phí trên phần mềm Full Look trong vòng 1 tuần.

Thông báo kết quả thi thử của cả hai phần Trắc nghiệm & Tự luận do Next Nobels cung cấp.