Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
1 levuquynhthy 55 38.5 93.5 1 giờ 24 phút 49 giây
2 nguyenduyminh 52.5 38.5 91 1 giờ 20 phút 9 giây
3 Huyhoang123 55 35 90 1 giờ 14 phút 48 giây
4 OplaBobitet 52.5 37 89.5 1 giờ 7 phút 45 giây
5 2008trunghieu 55 34.5 89.5 1 giờ 29 phút 58 giây
6 KieuLoan092 52.5 36.5 89 1 giờ 21 phút 9 giây
7 bachkhoi 52.5 36 88.5 1 giờ 27 phút 48 giây
8 01699868217 55 33 88 48 phút 49 giây
9 Van An 50 38 88 1 giờ 20 phút 37 giây
10 nguyenngothanhtai 50 37.5 87.5 1 giờ 29 phút 58 giây
11 minhpham8008 52.5 35 87.5 1 giờ 29 phút 58 giây
12 nguyenhoangbaongoc 47.5 39.5 87 1 giờ 26 phút 6 giây
13 vuminhkhang 50 36.5 86.5 26 phút 10 giây
14 minhkhoitran 52.5 34 86.5 53 phút 57 giây
15 letuanlong1404 57.5 27.5 85 1 giờ 3 phút 33 giây
16 minhcamduy 52.5 31.5 84 1 giờ 1 phút 45 giây
17 minhnhat2008 57.5 26.5 84 1 giờ 7 phút 6 giây
18 nguyenythiengiao 50 33.5 83.5 1 giờ 25 phút 8 giây
19 tranlebaothy 55 28.5 83.5 1 giờ 29 phút 58 giây
20 huynhnguyethoatien 52.5 30.25 82.75 1 giờ 6 giây