Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
61 Phung Đinh Nhat Tan 42.5 32.25 74.75 1 giờ 24 phút 47 giây
62 legiahung08 40 34.5 74.5 1 giờ 29 phút 58 giây
63 Nhitruong 45 29.25 74.25 1 giờ 20 phút 18 giây
64 nguyengiahuy2008 40 34 74 53 phút 52 giây
65 thanhluan2008 55 18.75 73.75 16 phút 37 giây
66 duongquangkhanh 47.5 26 73.5 38 phút 7 giây
67 lequochoang22 42.5 31 73.5 1 giờ 8 phút 39 giây
68 phanhoanggiahan 47.5 25.75 73.25 1 giờ 13 phút 55 giây
69 tudeptrai13 45 28.25 73.25 1 giờ 15 phút 4 giây
70 dangquanthuy 47.5 25.75 73.25 1 giờ 18 phút 54 giây
71 0784039792 42.5 30.5 73 52 phút 55 giây
72 Tranhoangthu 42.5 30.5 73 56 phút 42 giây
73 nguyendinhminhquan 45 28 73 1 giờ 1 phút 19 giây
74 minhthiendo 45 28 73 1 giờ 6 phút 18 giây
75 duongminhhieu 42.5 30.25 72.75 46 phút 55 giây
76 Minhtig 45 27.5 72.5 45 phút 1 giây
77 luongngoclan 45 27.5 72.5 52 phút 48 giây
78 quangan2008 42.5 30 72.5 58 phút 12 giây
79 Trang Nguyệt 42.5 30 72.5 1 giờ 1 phút 9 giây
80 ngoc2008 37.5 35 72.5 1 giờ 29 phút 58 giây