Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

HƯỚNG DẪN THI

- Bước 1: Truy cập trang web: http://tdn.thitai.vn

- Bước 2: Đăng kí tài khoản
Lưu ý: Nếu bạn đã có tài khoản trên  phần mềm Full Look thì bạn không cần phải tạo tài khoản mới nữa và có thể luôn bằng tài khoản cũ đó.

- Bước 3: Vào mục Nộp lệ phí thi ở thanh Menu để Mua gói thi thử bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng.
Lưu ý: Gói thi thử và Phần mềm Full Look – phần mềm luyện thi vào Trần Đại Nghĩa là 2 gói sản phẩm khác nhau cho nên phụ huynh đã mua Full Look rồi, muốn dùng gói thi thử thì phải mua thêm như bình thường.

Bước 4: +Sau khi mua gói thi thử bằng cách chuyển khoản ngân hàng công ty sẽ kích hoạt tài khoản thi thử của học sinh và báo lại cho phụ huynh, phụ huynh có thể kiểm tra tên của học sinh và tài khoản đăng nhập của học sinh trên Mục Danh sách thi. Nếu chưa thấy tên thì phụ huynh vui lòng liên hệ lại số: 0936. 738. 896 hoặc 0485852525 để được giải đáp.


- Bước 5 : Vào thi
Lưu ý: Đến ngày thi thử : 9h ngày 20/04/2019 (đợt 1) hoặc : 9h ngày  05/05/2019 (đợt 2) học sinh mua gói thi thử mới có thể đăng nhập vào thi được.