Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
1 gaupooh2005 75 36.5 96.5 39 phút 39 giây
2 phuctohuynh123 70 35.75 91.75 1 giờ 11 phút 3 giây
3 quynhhoa07 75 31.5 91.5 1 giờ 28 phút 36 giây
4 chanhdat 72.5 33.25 91.25 1 giờ 25 phút 46 giây
5 minh102 70 35.25 91.25 1 giờ 26 phút 23 giây
6 nguyentheduy1782005 72.5 33 91 1 giờ 29 phút 35 giây
7 thaonhi123 67.5 36.5 90.5 51 phút 58 giây
8 buiquangnamhai 70 34.5 90.5 57 phút 6 giây
9 truc2005 75 30 90 18 phút 42 giây
10 minhuuu123456789 70 33.5 89.5 50 phút 1 giây
11 Giakhanhhb52 70 33 89 50 phút 31 giây
12 anhtuan2005 65 37 89 1 giờ 24 phút 27 giây
13 chauanhsg 72.5 30.5 88.5 1 giờ 27 phút 54 giây
14 minhthu2711 65 36 88 53 phút 21 giây
15 Ngoc232005 67.5 34 88 1 giờ 23 phút 29 giây
16 thuquynh 70 32 88 1 giờ 28 phút 38 giây
17 teamsolomid113 70 31.5 87.5 58 phút 35 giây
18 khanhlinh28052005 65 35.5 87.5 1 giờ 9 phút 29 giây
19 windows81_blue 65 35.25 87.25 1 giờ 20 phút 43 giây
20 onthitdn8 70 31 87 51 phút 50 giây