Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Gói
xem
đề

đáp
án
thi
thử
trắc
nghiệm

tự
luận
đợt
1,2

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
1 gaupooh2005 60 36.5 96.5 39 phút 39 giây
2 phuctohuynh123 56 35.75 91.75 1 giờ 11 phút 3 giây
3 quynhhoa07 60 31.5 91.5 1 giờ 28 phút 36 giây
4 chanhdat 58 33.25 91.25 1 giờ 25 phút 46 giây
5 minh102 56 35.25 91.25 1 giờ 26 phút 23 giây
6 nguyentheduy1782005 58 33 91 1 giờ 29 phút 35 giây
7 thaonhi123 54 36.5 90.5 51 phút 58 giây
8 buiquangnamhai 56 34.5 90.5 57 phút 6 giây
9 truc2005 60 30 90 18 phút 42 giây
10 minhuuu123456789 56 33.5 89.5 50 phút 1 giây
11 Giakhanhhb52 56 33 89 50 phút 31 giây
12 anhtuan2005 52 37 89 1 giờ 24 phút 27 giây
13 chauanhsg 58 30.5 88.5 1 giờ 27 phút 54 giây
14 minhthu2711 52 36 88 53 phút 21 giây
15 Ngoc232005 54 34 88 1 giờ 23 phút 29 giây
16 thuquynh 56 32 88 1 giờ 28 phút 38 giây
17 teamsolomid113 56 31.5 87.5 58 phút 35 giây
18 khanhlinh28052005 52 35.5 87.5 1 giờ 9 phút 29 giây
19 windows81_blue 52 35.25 87.25 1 giờ 20 phút 43 giây
20 onthitdn8 56 31 87 51 phút 50 giây