Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Thi thử Đợt 1 năm 2017Đề thi gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận. Học sinh thi trắc nghiệm(45') trước sau đó mới thi tự luận(45').

Học sinh muốn thi phải mua gói thi và đăng nhập trước khi thi.

Mỗi học sinh chỉ được thi một lần trong một đợt thi.

Đến ngày thi, học sinh mới có thể vào làm bài thi.

(Thời gian thi Đợt 1 năm 2017 ngày: 22/06/2017)

*Thời gian mở cửa phòng thi Đợt 1 năm 2017 từ 09:00:00 giờ sáng ngày 22/06/2017.. Tổng thời gian làm bài thi là 90 phút. Phòng thi đóng cửa lúc 09:48:54 giờ ngày 19/10/2018.

*Học sinh có thể đăng nhập bất kì thời gian nào trong ngày từ 09:00:00 giờ sáng đến 09:48:54 giờ ngày 19/10/2018 để làm bài thi.

Học sinh sẽ làm bài trắc nghiệm trong thời gian tối đa 45 phút và làm bài tự luận cũng trong thời gian tối đa tương tự.

Học sinh hoàn thành bài trắc nghiệm rồi mới được làm bài tự luận.


Bắt đầu thi