Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
1 pduynguyen 57.5 35 92.5 1 giờ 16 phút 57 giây
2 xuyennguyenthi 57.5 23.5 81 27 phút 41 giây
3 thanhngochb 50 30.75 80.75 1 giờ 12 phút 57 giây
4 huynhphuong 50 30.5 80.5 1 giờ 6 phút 59 giây
5 tntk2016 45 33.5 78.5 1 giờ 14 phút 9 giây
6 PHUCNGUYEN0602 47.5 30.5 78 1 giờ 5 phút 49 giây
7 Vanquyen247 47.5 30 77.5 1 giờ 4 phút 13 giây
8 tridung1357 45 32.5 77.5 1 giờ 10 phút 55 giây
9 hoangquan07 47.5 29 76.5 1 giờ 10 phút 1 giây
10 hoangkhang123 47.5 28.5 76 55 phút 38 giây
11 nguyenquoctuan 45 31 76 1 giờ 13 phút 36 giây
12 chaunguyen 50 26 76 1 giờ 22 phút 31 giây
13 quangtri2007 45 29.5 74.5 1 giờ 21 phút 2 giây
14 vietha2007 45 29.25 74.25 1 giờ 29 phút 58 giây
15 phanhieuminh 47.5 26.5 74 1 giờ 4 giây
16 tdkhoinguyen 45 28.5 73.5 1 giờ 27 phút 24 giây
17 minhtam012007 45 27.5 72.5 1 giờ 20 phút 58 giây
18 nguyenthinga108qn@gmail.com 45 27.25 72.25 54 phút 48 giây
19 minhanh07nvt 50 22 72 1 giờ 28 phút 17 giây
20 hoangvy 47.5 24.25 71.75 39 phút 50 giây