Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
141 duongngocuyenlam 27.5 21.25 48.75 1 giờ 17 phút 59 giây
142 ducthinh 30 18.75 48.75 1 giờ 29 phút 58 giây
143 phamquangnhat0808 30 18.25 48.25 52 phút 52 giây
144 thanhanmia 30 18.25 48.25 1 giờ 1 phút 40 giây
145 nguyenbachkhang 30 18.25 48.25 1 giờ 28 phút 35 giây
146 trannguyenhoangnam 32.5 15.5 48 45 phút 9 giây
147 Nhi154 30 18 48 1 giờ 2 phút 9 giây
148 SOCCOI 32.5 15.25 47.75 1 giờ 29 phút 58 giây
149 linhdannguyen 32.5 15 47.5 1 giờ 6 phút 3 giây
150 hienpig 25 22.25 47.25 1 giờ 4 phút 36 giây
151 nhanho 25 22 47 1 giờ 29 phút 58 giây
152 nguyenngockimtuyet 32.5 14.25 46.75 1 giờ 14 phút 48 giây
153 vuthaivan 30 16.5 46.5 33 phút 35 giây
154 nguyenduynguyen 25 21.5 46.5 1 giờ 11 phút 43 giây
155 quangminh18052005 32.5 14 46.5 1 giờ 15 phút 1 giây
156 thanhmai01 27.5 18.75 46.25 1 giờ 3 phút 41 giây
157 thong2007 27.5 18.25 45.75 49 phút 6 giây
158 vylee 32.5 13.25 45.75 1 giờ 27 phút 58 giây
159 Nguyenbaodang01 32.5 13 45.5 48 phút 1 giây
160 phucuong 32.5 13 45.5 1 giờ 2 phút 42 giây