Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
261 lekimanh 17.5 14.5 32 30 phút 50 giây
262 nguyenminhan2018 17.5 14.5 32 30 phút 56 giây
263 hanhathi 17.5 14.5 32 53 phút 17 giây
264 phuonganhtran 27.5 4.25 31.75 34 phút 35 giây
265 Thuymh2007 22.5 9 31.5 45 phút 17 giây
266 khanhngoc07 20 11.25 31.25 32 phút 36 giây
267 thaihang 7.5 23.5 31 1 giờ 21 phút 15 giây
268 dangkhoa.vn 20 10 30 43 phút 29 giây
269 phamngocmai 25 5 30 45 phút 40 giây
270 SyDanhBilly 17.5 11.25 28.75 1 giờ 29 phút 58 giây
271 minhquanTSN123 15 13.5 28.5 45 phút 22 giây
272 quynhanhvan1234 15 13.5 28.5 1 giờ 24 phút 57 giây
273 dducanh 15 13.25 28.25 29 phút 6 giây
274 nhivts514 17.5 10.75 28.25 55 phút 2 giây
275 minhhoang01 22.5 5.75 28.25 1 giờ 21 phút 18 giây
276 minhkhoi07 20 8 28 46 phút 8 giây
277 tranvinhtuong 17.5 10 27.5 1 giờ 22 phút 26 giây
278 tuankiet07 22.5 4 26.5 35 phút
279 khoiminhnguyen 17.5 9 26.5 56 phút 38 giây
280 lenamphuong 10 16.25 26.25 1 giờ 29 phút 58 giây