Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
161 DO HUU PHUOC 25 20.25 45.25 1 giờ 13 phút 29 giây
162 thuylinh2007 25 19.75 44.75 1 giờ 29 phút 58 giây
163 saomai 27.5 17 44.5 59 phút 30 giây
164 minhtrung 30 14.5 44.5 1 giờ 19 phút 48 giây
165 katywong 30 14.25 44.25 1 giờ 24 phút 13 giây
166 dahuyen 20 24 44 1 giờ 28 phút 26 giây
167 vietphu 22.5 21.25 43.75 1 giờ 29 phút 9 giây
168 lenamthang 32.5 11 43.5 57 phút 37 giây
169 tranngocminh0507 27.5 15.5 43 40 phút 19 giây
170 susannghi103 32.5 10.5 43 58 phút 45 giây
171 huynhgiaan 30 13 43 1 giờ 17 phút 10 giây
172 xuannghi2018 22.5 20.5 43 1 giờ 29 phút 58 giây
173 tpquy.com 22.5 20.25 42.75 50 phút 23 giây
174 maikhanhlun 22.5 20.25 42.75 50 phút 29 giây
175 Annguyen 22.5 20.25 42.75 1 giờ 13 phút 48 giây
176 thuhang2894 42.5 0 42.5 27 phút 3 giây
177 lequynhanh01 25 17.5 42.5 1 giờ 29 phút 20 giây
178 trannguyenphuongnghi 32.5 9.75 42.25 1 giờ 25 phút 55 giây
179 dinhthanhthai 30 12 42 1 giờ 8 phút 36 giây
180 minhnhat2007 25 17 42 1 giờ 25 phút 22 giây