Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
201 phannguyengiabao 22.5 17 39.5 42 phút 50 giây
202 dinhthanh19 25 14.5 39.5 48 phút 23 giây
203 namtranbaongan 30 9.5 39.5 53 phút 17 giây
204 HuuDat 25 14.5 39.5 1 giờ 25 phút 30 giây
205 baongoc2007 22.5 16.75 39.25 1 giờ 37 giây
206 quynhtram2007 22.5 16.5 39 50 phút 12 giây
207 baolan2007 25 14 39 1 giờ 24 phút 58 giây
208 tramanh01 25 14 39 1 giờ 27 phút 4 giây
209 nguyenkhoi07 20 18.75 38.75 1 giờ 8 phút
210 DangKhoi 17.5 21.25 38.75 1 giờ 29 phút 34 giây
211 uyenminh2007 25 13.75 38.75 1 giờ 29 phút 57 giây
212 talekhanhhuyen 27.5 11 38.5 34 phút 29 giây
213 tranhuybao 27.5 11 38.5 38 phút 42 giây
214 Trong NGuyen 25 13.5 38.5 1 giờ 13 phút 50 giây
215 nguyenvukhoi 22.5 16 38.5 1 giờ 14 phút 14 giây
216 trannguyencuong07 27.5 10.75 38.25 27 phút 13 giây
217 vuhaquocan 32.5 5.75 38.25 59 phút 50 giây
218 anhthu2017 25 13 38 27 phút 33 giây
219 quocbao2105 25 13 38 49 phút 50 giây
220 ngangiang 22.5 15.25 37.75 50 phút 35 giây