Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
1 Nguyenminhhue 57.5 32.5 90 56 phút 5 giây
2 pduynguyen 55 35 90 1 giờ 7 phút 24 giây
3 thuhuong2007 52.5 35 87.5 1 giờ 5 phút 21 giây
4 letram2007 52.5 35 87.5 1 giờ 8 phút 28 giây
5 nguyenquoctuan 57.5 29.5 87 1 giờ 23 phút 34 giây
6 nguyenvanvietbinh3004 52.5 33.5 86 1 giờ 21 phút 56 giây
7 danttn 52.5 33.5 86 1 giờ 29 phút 7 giây
8 khanhlinh2018 52.5 32.5 85 58 phút 9 giây
9 trantran 55 29 84 1 giờ 27 phút 54 giây
10 tahunganh 55 28.25 83.25 1 giờ 7 phút 24 giây
11 buiducvinh 55 27.5 82.5 1 giờ 15 phút 15 giây
12 marythaotruc 57.5 25 82.5 1 giờ 27 phút 5 giây
13 tranthientrihcm 52.5 30 82.5 1 giờ 27 phút 54 giây
14 khanhhung 57.5 24.25 81.75 1 giờ 29 phút 58 giây
15 chaunguyen 52.5 29 81.5 1 giờ 29 phút 58 giây
16 hongocanh 57.5 23.75 81.25 1 giờ 17 phút 41 giây
17 hoangquan2007 55 26 81 1 giờ 29 phút 58 giây
18 dotramanh 52.5 27.75 80.25 1 giờ 7 phút 13 giây
19 Trantieubang 55 25 80 58 phút 48 giây
20 vietha2007 50 30 80 1 giờ 29 phút 5 giây