Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
281 dth144 40 13 53 1 giờ 11 phút 49 giây
282 tranxuanminhchau 40 13 53 1 giờ 18 phút 49 giây
283 emlahocsinhlop5 42.5 10.5 53 1 giờ 22 phút 14 giây
284 leminhkhoi07 37.5 15.25 52.75 59 phút 10 giây
285 phamanhthu 32.5 20.25 52.75 1 giờ 10 phút 48 giây
286 phamcamnhung 35 17.75 52.75 1 giờ 21 phút 37 giây
287 thanhhang 35 17.75 52.75 1 giờ 29 phút 32 giây
288 quynhtram2007 35 17.5 52.5 47 phút 44 giây
289 Bichchau 37.5 15 52.5 1 giờ 11 phút 12 giây
290 thomfl 42.5 10 52.5 1 giờ 12 phút 30 giây
291 nguyenthitinh 35 17.25 52.25 37 phút 23 giây
292 Buihuynhthuyanh 37.5 14.75 52.25 1 giờ 9 phút 32 giây
293 anhthu2017 37.5 14.75 52.25 1 giờ 9 phút 40 giây
294 khanhhan 42.5 9.75 52.25 1 giờ 16 phút 49 giây
295 vobaotran 42.5 9.75 52.25 1 giờ 25 phút 29 giây
296 LETHUYMINH287 42.5 9.5 52 50 phút 23 giây
297 huynhvovietduc 32.5 19.5 52 1 giờ 2 phút 44 giây
298 huonglan 27.5 24.5 52 1 giờ 19 phút 13 giây
299 jennynguyen 40 12 52 1 giờ 29 phút 58 giây
300 nguyenheocon 30 22 52 1 giờ 29 phút 58 giây