Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
321 tranngocminh0507 42.5 7 49.5 57 phút 52 giây
322 tranngocmyanh 35 14.5 49.5 1 giờ 1 phút 58 giây
323 trungkien1203 40 9.25 49.25 32 phút 32 giây
324 xuannguyen 35 14.25 49.25 1 giờ 6 phút 44 giây
325 kimngan07 32.5 16.75 49.25 1 giờ 9 phút 44 giây
326 letrungnghia 37.5 11.75 49.25 1 giờ 26 phút 35 giây
327 Tranduyanhkhoi 35 14.25 49.25 1 giờ 29 phút 58 giây
328 khanhnhu2007 37.5 11.5 49 53 phút 45 giây
329 NHUTKIM 42.5 6.5 49 1 giờ 1 phút 12 giây
330 nguyenkhoi07 37.5 11.5 49 1 giờ 22 phút 5 giây
331 PhucKhang140407 37.5 11.5 49 1 giờ 29 phút 22 giây
332 Nguyenbaodang01 37.5 11.25 48.75 40 phút 53 giây
333 phucuong 37.5 11.25 48.75 54 phút 35 giây
334 nguyenngocanhthi 37.5 11.25 48.75 1 giờ 1 phút 43 giây
335 quocdat123 40 8.5 48.5 46 phút 50 giây
336 ptphuonganh 35 13.5 48.5 1 giờ 29 giây
337 thanhlong01 37.5 11 48.5 1 giờ 14 phút 46 giây
338 hoangthanhlim 30 18.25 48.25 1 giờ 12 phút 4 giây
339 Minhhuy2809 32.5 15.5 48 43 phút 11 giây
340 tructri 37.5 10.5 48 1 giờ 3 phút 30 giây