Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
101 truongkhoi07 42.5 24.25 66.75 1 giờ 6 phút 58 giây
102 letrongkhanh134 32.5 34.25 66.75 1 giờ 19 phút 43 giây
103 haphuong2007 40 26.75 66.75 1 giờ 25 phút 30 giây
104 jerryquach 47.5 19.25 66.75 1 giờ 29 phút 58 giây
105 Naman 52.5 14 66.5 49 phút 55 giây
106 manhbuichu 42.5 24 66.5 53 phút 12 giây
107 quynhanh71107 47.5 19 66.5 59 phút 49 giây
108 Nguyenvuhamy 40 26.5 66.5 1 giờ 4 phút 39 giây
109 Lehoangdanh 45 21.5 66.5 1 giờ 18 phút 9 giây
110 anh.0103 45 21.5 66.5 1 giờ 29 phút 58 giây
111 nguyenquangvinh 45 21.5 66.5 1 giờ 29 phút 58 giây
112 ThuAmelia 50 16.25 66.25 1 giờ 21 giây
113 Anh_Thu 47.5 18.75 66.25 1 giờ 24 phút 27 giây
114 Phucthinh2205 45 21.25 66.25 1 giờ 24 phút 34 giây
115 Daudinhhoang 42.5 23.75 66.25 1 giờ 29 phút 58 giây
116 ngocanh787 40 26 66 1 giờ 56 giây
117 nguyenbachkhang 47.5 18.5 66 1 giờ 20 phút 24 giây
118 Yuki07 50 16 66 1 giờ 27 phút 39 giây
119 volegiahan 45 21 66 1 giờ 27 phút 47 giây
120 ngocthienan2007 52.5 13.5 66 1 giờ 29 phút 58 giây