Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
241 miyuchan2007 37.5 18.75 56.25 1 giờ 3 phút 15 giây
242 nhumai0205 40 16.25 56.25 1 giờ 24 phút 46 giây
243 nguyentienloc 42.5 13.5 56 55 phút 50 giây
244 nguyenminhtri0701 45 11 56 1 giờ 29 phút 58 giây
245 quynhanh2007 40 16 56 1 giờ 29 phút 58 giây
246 buiductri111 40 15.75 55.75 49 phút 13 giây
247 nguyendinhthucnguyen 37.5 18.25 55.75 1 giờ 7 phút 42 giây
248 nguyennhungoc 37.5 18.25 55.75 1 giờ 9 phút 5 giây
249 hoangphu1402 40 15.75 55.75 1 giờ 10 phút 48 giây
250 Vodaidangkhanh 37.5 18.25 55.75 1 giờ 29 phút 4 giây
251 hoangbaolan 50 5.75 55.75 1 giờ 29 phút 58 giây
252 ngoisao1302 35 20.75 55.75 1 giờ 29 phút 58 giây
253 trankhanhan 37.5 18 55.5 49 phút 9 giây
254 nguyenduynguyen 37.5 18 55.5 57 phút 2 giây
255 tridung1357 45 10.5 55.5 1 giờ 18 phút 26 giây
256 hienpig 40 15.5 55.5 1 giờ 19 phút 7 giây
257 ducthinh 42.5 13 55.5 1 giờ 29 phút 58 giây
258 phongken 45 10.25 55.25 54 phút 53 giây
259 Namphuong2007 37.5 17.5 55 35 phút
260 phamanhduong2018 40 15 55 48 phút 20 giây