Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
421 ngophamquynhtram 32.5 7.25 39.75 1 giờ 25 phút 44 giây
422 trantrucchi81 32.5 7 39.5 44 phút 27 giây
423 baotran0202 32.5 7 39.5 1 giờ 5 phút 14 giây
424 huybin2007 30 9.5 39.5 1 giờ 19 phút 3 giây
425 nguyenthanhmai 37.5 2 39.5 1 giờ 20 phút 5 giây
426 amyhoang 30 9.25 39.25 47 phút 23 giây
427 buituanphong 30 9.25 39.25 48 phút 24 giây
428 tranquoctrung 25 14 39 46 phút 8 giây
429 buituongvy 27.5 11.5 39 1 giờ 6 phút 1 giây
430 latringuyen 32.5 6.5 39 1 giờ 29 phút 49 giây
431 dobaolinh 27.5 11.25 38.75 27 phút 42 giây
432 quangnghi 27.5 11.25 38.75 56 phút 37 giây
433 hanhdunglop5b 30 8.5 38.5 50 phút 43 giây
434 putin2007 32.5 5.5 38 35 phút 5 giây
435 dangthanhdat 30 8 38 1 giờ 4 phút 43 giây
436 Mina0811 30 7.75 37.75 54 phút 15 giây
437 LongSteve 25 12.5 37.5 24 phút 39 giây
438 pgb2007 25 12.5 37.5 53 phút 22 giây
439 denta10 25 12.5 37.5 1 giờ 29 phút 58 giây
440 supermodel2006 32.5 4.75 37.25 37 phút 20 giây