Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
201 lethithienkim 40 20 60 1 giờ 15 phút 9 giây
202 nguyenngocgianghi 40 20 60 1 giờ 28 phút 17 giây
203 VuMinhKhuong2007 40 20 60 1 giờ 29 phút 52 giây
204 hoangquan07 35 24.75 59.75 1 giờ 10 phút
205 nguyenhaphuonganh 40 19.5 59.5 25 phút 21 giây
206 huabaochau 42.5 17 59.5 43 phút 17 giây
207 labaotran 40 19.25 59.25 1 giờ 21 phút 48 giây
208 Phucnhan2007 35 24.25 59.25 1 giờ 29 phút 58 giây
209 heovang 35 24.25 59.25 1 giờ 29 phút 58 giây
210 nhatnhi 40 19 59 44 phút 42 giây
211 minhthule 42.5 16.5 59 58 phút 14 giây
212 phanquangminh 47.5 11.5 59 1 giờ 3 phút 47 giây
213 vutrunghieu 45 14 59 1 giờ 11 phút 51 giây
214 prettyhoangha 42.5 16.5 59 1 giờ 21 phút 57 giây
215 dinhthaonhan 45 14 59 1 giờ 26 phút 4 giây
216 KEVINKHOAPKB 45 13.5 58.5 53 phút 18 giây
217 thanho 45 13.5 58.5 56 phút
218 phambahieu 42.5 16 58.5 1 giờ 29 phút 58 giây
219 Annguyen 35 23.25 58.25 1 giờ 37 giây
220 nguyenthikimchi 50 8.25 58.25 1 giờ 20 phút 9 giây