Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
381 Thaonhi 40 4.75 44.75 1 giờ 19 phút 25 giây
382 Chicong1324 40 4.5 44.5 52 phút 21 giây
383 doanvietquang 30 14.5 44.5 1 giờ 5 phút 42 giây
384 SUNNIE 32.5 11.75 44.25 57 phút
385 nguyentrongnguyen 35 9.25 44.25 1 giờ 24 phút 37 giây
386 thuyanh2007 27.5 16.5 44 51 phút 56 giây
387 hongphuc191107 35 9 44 1 giờ 28 phút 11 giây
388 huynhgiaphuc 32.5 11.5 44 1 giờ 29 phút 58 giây
389 Nguyenchanhkhang 35 8.75 43.75 49 phút 4 giây
390 tranhoangnhan07 35 8.75 43.75 1 giờ 13 phút 14 giây
391 nguyennhuthienphuc 30 13.75 43.75 1 giờ 20 phút 55 giây
392 nguyenngockimtuyet 35 8.75 43.75 1 giờ 29 phút 55 giây
393 nhivts514 37.5 6 43.5 34 phút 16 giây
394 nguyenankhanh 32.5 10.5 43 1 giờ 27 phút 42 giây
395 quynhnga2007 37.5 5.25 42.75 1 giờ 21 phút 53 giây
396 nguyenthanhtu 37.5 5 42.5 1 giờ 26 phút 21 giây
397 vonguyenkhanhlinh 35 7.25 42.25 1 giờ 7 phút 46 giây
398 baovy11082007 32.5 9.75 42.25 1 giờ 26 phút 3 giây
399 phanbaochau 37.5 4.5 42 1 giờ 12 phút 31 giây
400 dinhthanh19 30 11.5 41.5 49 phút 4 giây