Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
41 quocthach 50 25.25 75.25 1 giờ 20 phút 31 giây
42 phuonglinh2007 45 30.25 75.25 1 giờ 21 phút 51 giây
43 huynhphuong 45 30 75 1 giờ 9 phút 29 giây
44 trannamanh2007 52.5 22.25 74.75 1 giờ 29 phút 21 giây
45 toannnnmm 45 29.5 74.5 1 giờ 17 phút 29 giây
46 Nhi154 47.5 27 74.5 1 giờ 28 phút 7 giây
47 tom100 50 24.5 74.5 1 giờ 29 phút 16 giây
48 binminhkhang 50 24.25 74.25 1 giờ 25 phút 23 giây
49 nguyenbao 50 24 74 52 phút 5 giây
50 trannguyenphuongnghi 50 23.75 73.75 1 giờ 16 phút 57 giây
51 youthinvest 52.5 21 73.5 40 phút 35 giây
52 hoangkhang123 47.5 26 73.5 1 giờ 26 phút 8 giây
53 linhnp 45 28.5 73.5 1 giờ 29 phút 20 giây
54 luumaiphuong2803 50 23 73 1 giờ 12 phút 34 giây
55 huyentran82us 47.5 25.25 72.75 1 giờ 21 phút 26 giây
56 lamkyson 42.5 30.25 72.75 1 giờ 29 phút 58 giây
57 teonguyen 50 22.5 72.5 57 phút 26 giây
58 nguyentrongvinh 47.5 25 72.5 1 giờ 25 phút 8 giây
59 vankhoi 55 17.25 72.25 1 giờ 8 phút 5 giây
60 baonhitdn01 42.5 29.5 72 1 giờ 1 phút 58 giây