Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Gói
xem
đề

đáp
án
thi
thử
trắc
nghiệm

tự
luận
đợt
1,2

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
1 nguyentheduy1782005 56 34 90 1 giờ 25 phút 37 giây
2 gaupooh2005 52 35 87 36 phút 23 giây
3 chanhdat 52 33.25 85.25 1 giờ 18 phút 53 giây
4 CuMinh 58 26.5 84.5 1 giờ 27 phút 31 giây
5 nguyenphuoctri 52 32 84 1 giờ 14 phút 6 giây
6 dangquang1410 54 28.5 82.5 1 giờ 26 phút 21 giây
7 phuochung 54 28.5 82.5 1 giờ 27 phút 6 giây
8 hanhnguyen2005 50 31.75 81.75 1 giờ 19 phút 8 giây
9 Alex2016 50 31.5 81.5 46 phút 33 giây
10 hongbean 52 29 81 47 phút 10 giây
11 Vuquoclam 54 27 81 56 phút 10 giây
12 LEUYEN 52 28.75 80.75 1 giờ 5 phút 10 giây
13 mantien 52 28.5 80.5 1 giờ 2 phút 2 giây
14 nguyen khanh ngan 56 24.25 80.25 1 giờ 21 phút 35 giây
15 nguyendankhanhngoc2005 54 26 80 1 giờ 29 phút 58 giây
16 thanhdung0207 44 35.75 79.75 1 giờ 11 phút 33 giây
17 Bani0206 46 33.75 79.75 1 giờ 29 phút 58 giây
18 tylernhan 52 27.5 79.5 1 giờ 14 phút 13 giây
19 Kellythi 50 29.5 79.5 1 giờ 29 phút 58 giây
20 tructhanh1103 46 33 79 1 giờ 12 phút 40 giây