Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
1 nguyentheduy1782005 70 34 90 1 giờ 25 phút 37 giây
2 gaupooh2005 65 35 87 36 phút 23 giây
3 chanhdat 65 33.25 85.25 1 giờ 18 phút 53 giây
4 CuMinh 72.5 26.5 84.5 1 giờ 27 phút 31 giây
5 nguyenphuoctri 65 32 84 1 giờ 14 phút 6 giây
6 dangquang1410 67.5 28.5 82.5 1 giờ 26 phút 21 giây
7 phuochung 67.5 28.5 82.5 1 giờ 27 phút 6 giây
8 hanhnguyen2005 62.5 31.75 81.75 1 giờ 19 phút 8 giây
9 Alex2016 62.5 31.5 81.5 46 phút 33 giây
10 hongbean 65 29 81 47 phút 10 giây
11 Vuquoclam 67.5 27 81 56 phút 10 giây
12 LEUYEN 65 28.75 80.75 1 giờ 5 phút 10 giây
13 mantien 65 28.5 80.5 1 giờ 2 phút 2 giây
14 nguyen khanh ngan 70 24.25 80.25 1 giờ 21 phút 35 giây
15 nguyendankhanhngoc2005 67.5 26 80 1 giờ 29 phút 58 giây
16 thanhdung0207 55 35.75 79.75 1 giờ 11 phút 33 giây
17 Bani0206 57.5 33.75 79.75 1 giờ 29 phút 58 giây
18 tylernhan 65 27.5 79.5 1 giờ 14 phút 13 giây
19 Kellythi 62.5 29.5 79.5 1 giờ 29 phút 58 giây
20 tructhanh1103 57.5 33 79 1 giờ 12 phút 40 giây