Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
1 ngthuy606 72.5 35 93 1 giờ 12 phút 30 giây
2 HuynhQuan 72.5 34.25 92.25 1 giờ 29 phút 56 giây
3 Phamkhueanh2006 72.5 33.5 91.5 1 giờ 26 phút 23 giây
4 nguyenngockhanhlinh1706 67.5 37 91 51 phút 24 giây
5 lelina0603 72.5 33 91 1 giờ 4 phút 17 giây
6 hoangbaolan 67.5 36.5 90.5 1 giờ 19 phút 55 giây
7 votanphat5a3 70 34.25 90.25 1 giờ 4 phút 51 giây
8 annadiep 67.5 36.25 90.25 1 giờ 22 phút 34 giây
9 anhthu2305 72.5 32.25 90.25 1 giờ 29 phút 54 giây
10 nguyenthithuyvan 72.5 32 90 55 phút 57 giây
11 ptnhien 67.5 35.5 89.5 56 phút 12 giây
12 khanhnguyen250906 72.5 31.5 89.5 1 giờ 28 phút 2 giây
13 thuthu2 70 33 89 35 phút 47 giây
14 Hong Nguyen 67.5 34.5 88.5 1 giờ 1 phút 4 giây
15 buithiminhhien 70 32.25 88.25 49 phút 39 giây
16 le.khanh 65 36 88 32 phút 47 giây
17 khoaitay 70 32 88 43 phút 8 giây
18 Phuocthinh 65 36 88 57 phút 37 giây
19 ThuongThuy 72.5 30 88 1 giờ 8 phút 54 giây
20 stella2304 65 36 88 1 giờ 21 phút 22 giây