Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Gói
xem
đề

đáp
án
thi
thử
trắc
nghiệm

tự
luận
đợt
1,2

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
1 ngthuy606 58 35 93 1 giờ 12 phút 30 giây
2 HuynhQuan 58 34.25 92.25 1 giờ 29 phút 56 giây
3 Phamkhueanh2006 58 33.5 91.5 1 giờ 26 phút 23 giây
4 nguyenngockhanhlinh1706 54 37 91 51 phút 24 giây
5 lelina0603 58 33 91 1 giờ 4 phút 17 giây
6 hoangbaolan 54 36.5 90.5 1 giờ 19 phút 55 giây
7 votanphat5a3 56 34.25 90.25 1 giờ 4 phút 51 giây
8 annadiep 54 36.25 90.25 1 giờ 22 phút 34 giây
9 anhthu2305 58 32.25 90.25 1 giờ 29 phút 54 giây
10 nguyenthithuyvan 58 32 90 55 phút 57 giây
11 ptnhien 54 35.5 89.5 56 phút 12 giây
12 khanhnguyen250906 58 31.5 89.5 1 giờ 28 phút 2 giây
13 thuthu2 56 33 89 35 phút 47 giây
14 Hong Nguyen 54 34.5 88.5 1 giờ 1 phút 4 giây
15 buithiminhhien 56 32.25 88.25 49 phút 39 giây
16 le.khanh 52 36 88 32 phút 47 giây
17 khoaitay 56 32 88 43 phút 8 giây
18 Phuocthinh 52 36 88 57 phút 37 giây
19 ThuongThuy 58 30 88 1 giờ 8 phút 54 giây
20 stella2304 52 36 88 1 giờ 21 phút 22 giây