Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
1 duongminhtri2008 52.5 35.75 88.25 1 giờ 6 phút 31 giây
2 quanghuy2008 50 36.75 86.75 1 giờ 23 phút 49 giây
3 vunang 52.5 32.5 85 58 phút 12 giây
4 vuminh 45 40 85 1 giờ 21 phút 25 giây
5 dinhductri 55 29.25 84.25 1 giờ 20 phút 45 giây
6 Nguyentankhoi 50 34.25 84.25 1 giờ 24 phút 46 giây
7 kakaty 45 38.75 83.75 1 giờ 24 phút 3 giây
8 ngthihnga 50 32.25 82.25 1 giờ 22 phút 24 giây
9 lethihoaichau 47.5 34.25 81.75 1 giờ 29 phút 58 giây
10 minhcamduy 45 36.5 81.5 1 giờ 21 phút 36 giây
11 letuanlong1404 50 31 81 1 giờ 22 phút 57 giây
12 giabao01 42.5 38.5 81 1 giờ 29 phút 58 giây
13 duongquangkhanh 52.5 28.25 80.75 51 phút 56 giây
14 Minhthoai 47.5 33 80.5 1 giờ 18 phút 17 giây
15 phanducminh 52.5 28 80.5 1 giờ 27 phút 43 giây
16 2008trunghieu 45 35.5 80.5 1 giờ 29 phút 58 giây
17 Duonghai2019 45 35.25 80.25 1 giờ 29 phút 58 giây
18 KieuLoan092 52.5 27.5 80 1 giờ 20 phút 58 giây
19 Alex Nhật Khương 45 34.25 79.25 1 giờ 3 phút 57 giây
20 legiahung08 50 29.25 79.25 1 giờ 18 phút 56 giây