Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
121 Htp1472008 37.5 19.75 57.25 1 giờ 15 phút 30 giây
122 tranmaiphuongvy 35 22 57 55 phút 21 giây
123 nguyenngockhadoanh 32.5 24.5 57 1 giờ 21 giây
124 phanhoanggiahan 40 16.75 56.75 59 phút 9 giây
125 thaitrongkhanh 37.5 19 56.5 55 phút 1 giây
126 anhkhuevietnam 40 16.5 56.5 1 giờ 22 phút 48 giây
127 namphuong0405 40 16.25 56.25 1 giờ 11 phút 39 giây
128 nguyencongduy 40 16 56 1 giờ 10 phút 28 giây
129 nguyenthinguyetnhi 35 21 56 1 giờ 29 phút 58 giây
130 Phung Đinh Nhat Tan 45 10.75 55.75 36 phút 51 giây
131 nguyengiahuy2008 37.5 18.25 55.75 41 phút 27 giây
132 Khueanh 40 15.75 55.75 1 giờ 5 phút 40 giây
133 besunyeu 35 20.75 55.75 1 giờ 28 phút 48 giây
134 dogiaphuc08 40 15.5 55.5 26 phút 29 giây
135 taminhphuc 40 15.5 55.5 1 giờ 13 phút 17 giây
136 nguyentanphat 40 15.5 55.5 1 giờ 22 phút 5 giây
137 huyhoang2008 25 30.25 55.25 59 phút 47 giây
138 tranbuithuyanh 37.5 17.5 55 41 phút 44 giây
139 phanbaochau 42.5 12.25 54.75 59 phút 37 giây
140 linhkhoichienthang 30 24.75 54.75 1 giờ 29 phút 58 giây