Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
141 thanhphuong01 37.5 17 54.5 38 phút 10 giây
142 hanry 40 14.5 54.5 1 giờ 7 phút
143 wave 40 14.25 54.25 14 phút 42 giây
144 lamvinhkhai 32.5 21.75 54.25 43 phút 46 giây
145 maitran 30 24 54 58 phút 1 giây
146 vokhoinguyen407 32.5 21.5 54 1 giờ 12 phút 47 giây
147 Pretty.luna 32.5 21.5 54 1 giờ 20 phút 45 giây
148 chau2142008 42.5 11.5 54 1 giờ 25 phút 57 giây
149 levohoanglan 37.5 16.25 53.75 57 phút 55 giây
150 tieuthanhdat01 27.5 26 53.5 1 giờ 4 phút 18 giây
151 truongconghuy08 37.5 16 53.5 1 giờ 13 phút 51 giây
152 thungan08 37.5 16 53.5 1 giờ 16 phút 8 giây
153 TINH 35 18.25 53.25 1 giờ 18 phút 53 giây
154 buidungise 27.5 25.75 53.25 1 giờ 29 phút 58 giây
155 nvanvuong1411 40 13 53 55 phút 5 giây
156 nguyenminhthong 37.5 15.5 53 1 giờ 27 phút 27 giây
157 danhle 35 17.75 52.75 1 giờ 8 phút 57 giây
158 ngoquynhtram 32.5 20.25 52.75 1 giờ 9 phút 16 giây
159 phamhuynam 37.5 15 52.5 1 giờ 18 phút 32 giây
160 hoangminhtam 35 17.5 52.5 1 giờ 26 phút 55 giây