Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
21 Van An 50 29.25 79.25 1 giờ 29 phút 54 giây
22 rubynguyen 52.5 26.75 79.25 1 giờ 29 phút 58 giây
23 lenguyennhaphuong 47.5 31.5 79 1 giờ 29 phút 58 giây
24 nguyen10022008 52.5 26 78.5 37 phút 32 giây
25 nguyenanh1 47.5 31 78.5 1 giờ 7 phút 32 giây
26 nguyenduyminh 47.5 31 78.5 1 giờ 28 phút 3 giây
27 duongvuhienanh 42.5 35.75 78.25 1 giờ 28 phút 34 giây
28 nguyenngothanhtai 47.5 30 77.5 1 giờ 29 phút 58 giây
29 nguyenhuuthien 47.5 29.5 77 48 phút 52 giây
30 Caocuchinh 42.5 34.5 77 1 giờ 8 phút 48 giây
31 nguyenythiengiao 52.5 24.5 77 1 giờ 27 phút 56 giây
32 huynhnguyethoatien 45 31.5 76.5 1 giờ 13 phút 31 giây
33 minhanh1 45 31.25 76.25 23 phút
34 OplaBobitet 47.5 28.25 75.75 1 giờ 9 phút 22 giây
35 tranminhhieu2008 47.5 28.25 75.75 1 giờ 29 phút 58 giây
36 vuductai 42.5 33 75.5 1 giờ 29 phút 58 giây
37 nguyenhonganh2008 42.5 32.75 75.25 37 phút 49 giây
38 nguyentranbaolong 42.5 32.75 75.25 1 giờ 6 phút 41 giây
39 Minhtue2008 47.5 27.25 74.75 1 giờ 17 phút 50 giây
40 lebaokhoa 40 34.75 74.75 1 giờ 28 phút 48 giây