Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
161 GiaPhuc2018 32.5 19.75 52.25 1 giờ 13 phút 18 giây
162 baotran2008 37.5 14.5 52 1 giờ 28 phút 10 giây
163 minhkhoi1890 40 11.75 51.75 33 phút 21 giây
164 sontung 32.5 19.25 51.75 1 giờ 25 phút 24 giây
165 hotuanminh 32.5 19.25 51.75 1 giờ 29 phút 58 giây
166 phucdon 37.5 14 51.5 1 giờ 19 phút 6 giây
167 daominhthy 32.5 19 51.5 1 giờ 25 phút 13 giây
168 sallychuong 32.5 18.75 51.25 1 giờ 19 phút 27 giây
169 nguyencongvinh 35 16 51 1 giờ 13 phút 42 giây
170 nguyenphanminhngoc 42.5 8.25 50.75 56 phút 36 giây
171 Sa 35 15.75 50.75 1 giờ 3 phút 22 giây
172 kchi 32.5 18.25 50.75 1 giờ 17 phút 32 giây
173 MickeySang 35 15.75 50.75 1 giờ 29 phút 33 giây
174 haidang2008 32.5 18.25 50.75 1 giờ 29 phút 58 giây
175 baokhang_nghiem 32.5 18 50.5 31 phút 47 giây
176 P.Trang 35 15.5 50.5 43 phút 4 giây
177 tangngocthanhthao 27.5 23 50.5 1 giờ 5 phút 54 giây
178 daothienphu2008 35 15.25 50.25 41 phút 50 giây
179 ngophamminhquan 35 15.25 50.25 1 giờ 5 phút 11 giây
180 nguyenlenganha 40 10 50 35 phút 29 giây