Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
101 ngoc2008 30 31 61 1 giờ 29 phút 58 giây
102 tri 37.5 23.5 61 1 giờ 29 phút 58 giây
103 luongngoclan 35 26 61 1 giờ 29 phút 58 giây
104 nguyenphuongthaomy 35 25.75 60.75 1 giờ 6 giây
105 Emilynguyen 42.5 18.25 60.75 1 giờ 29 phút 58 giây
106 PhuocKhang 47.5 13 60.5 21 phút 48 giây
107 lephuonganh08 37.5 22.75 60.25 48 phút 45 giây
108 benchuotnam 37.5 22.75 60.25 1 giờ 26 phút 31 giây
109 nguyenvietkhang 37.5 22.5 60 1 giờ 26 phút 52 giây
110 phuchoangnguyen 27.5 32.5 60 1 giờ 29 phút 58 giây
111 Ruby2008 32.5 27.25 59.75 1 giờ 15 phút 31 giây
112 tudeptrai13 42.5 16.75 59.25 1 giờ 10 phút 42 giây
113 tranngocanh 37.5 21.75 59.25 1 giờ 25 phút 8 giây
114 Phuc_anh 35 24 59 40 phút 59 giây
115 nguyenkhanhlinh763 40 19 59 1 giờ 29 phút 58 giây
116 dangquanthuy 42.5 16 58.5 1 giờ 8 phút 5 giây
117 VuNguyenQuangHuy 37.5 20.75 58.25 1 giờ 29 phút 58 giây
118 huynhnamtran 42.5 15.25 57.75 1 giờ 6 phút 6 giây
119 nhathuy 47.5 10.25 57.75 1 giờ 29 phút 38 giây
120 quocanh2008 40 17.5 57.5 40 phút