Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
181 danminh 37.5 12.5 50 58 phút 10 giây
182 hhuonga 37.5 12.5 50 1 giờ 3 phút 8 giây
183 THIENSINH 32.5 17.25 49.75 1 giờ 11 phút 49 giây
184 minhdang0809 40 9.5 49.5 57 phút 9 giây
185 thuytram13062008 35 14.5 49.5 1 giờ 20 phút 18 giây
186 xingxing 37.5 11.5 49 1 giờ 12 phút 25 giây
187 dangkhoa070808 35 14 49 1 giờ 15 phút 54 giây
188 nguyenvochauanh 30 19 49 1 giờ 28 phút 11 giây
189 nguyenhuonggiang2008 35 13.75 48.75 42 phút 12 giây
190 Kienduc2008 40 8.75 48.75 48 phút 29 giây
191 tranlequanghuy08 35 13.5 48.5 37 phút 15 giây
192 lehoangminhkhue 32.5 15.75 48.25 32 phút 48 giây
193 Phuonghuynhle 22.5 25.25 47.75 1 giờ 29 phút 58 giây
194 tietphunhon 37.5 10 47.5 50 phút 41 giây
195 nguyenanhtuan2008 27.5 20 47.5 1 giờ 13 phút 4 giây
196 nguyenlehoan 30 17.5 47.5 1 giờ 29 phút 22 giây
197 pclongken 22.5 24.25 46.75 43 phút 30 giây
198 diepquetran 22.5 24.25 46.75 1 giờ 29 phút 58 giây
199 ANH2NHUM 27.5 19 46.5 45 phút 43 giây
200 nguyenthithanhthao 30 16.5 46.5 1 giờ 24 phút 51 giây