Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
221 vonhuquynh2008.hcm 32.5 10 42.5 1 giờ 29 phút 56 giây
222 phanminhson 25 17.25 42.25 49 phút 17 giây
223 phamquynhchau 27.5 14.75 42.25 52 phút 44 giây
224 buidoquynhhan 25 17 42 26 phút 31 giây
225 putinporker 25 17 42 1 giờ 2 phút 45 giây
226 monalisa 32.5 9.25 41.75 38 phút 21 giây
227 ngocvy306 27.5 14 41.5 1 giờ 19 phút 17 giây
228 lamdaithuan 22.5 18.75 41.25 50 phút 48 giây
229 Vietphuong672008 32.5 8.5 41 30 phút 46 giây
230 trandinhkhoa 27.5 13.5 41 46 phút 16 giây
231 phamnguyenkimcuc 35 6 41 1 giờ 4 phút 45 giây
232 hoang loc 25 15.75 40.75 41 phút 40 giây
233 VietVuong 30 10.25 40.25 22 phút 5 giây
234 Benny08 27.5 12.75 40.25 50 phút 30 giây
235 phananhquan 30 10 40 1 giờ 3 phút 59 giây
236 phuongvy 32.5 7.25 39.75 36 phút 17 giây
237 Adammk 20 19.75 39.75 1 giờ 29 phút 58 giây
238 Minhimu 22.5 17.25 39.75 1 giờ 29 phút 58 giây
239 Quanquan1111 30 9.5 39.5 44 phút 53 giây
240 anhtn 27.5 12 39.5 1 giờ 2 phút 16 giây