Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
1 kienle 60 35.0004 95.0004 7 phút 2 giây
2 Van An 55 39.0004 94.0004 1 giờ 24 phút 8 giây
3 KieuLoan092 55 37.5004 92.5004 1 giờ 15 phút 47 giây
4 tranlebaothy 52.5 39.5004 92.0004 1 giờ 6 phút 13 giây
5 vuminh 55 36.2504 91.2504 1 giờ 6 phút 21 giây
6 Hongkhanh 52.5 38.5004 91.0004 1 giờ 3 phút 37 giây
7 lenguyennhaphuong 55 36.0004 91.0004 1 giờ 10 phút 53 giây
8 minhpham8008 52.5 38.5004 91.0004 1 giờ 28 phút 52 giây
9 0784039792 52.5 38.0004 90.5004 1 giờ 15 phút 10 giây
10 nguyentrongtin 52.5 38.0004 90.5004 1 giờ 26 phút 17 giây
11 duongvuhienanh 55 35.2504 90.2504 1 giờ 6 phút 29 giây
12 nguyen10022008 52.5 37.5004 90.0004 32 phút 37 giây
13 Thuminh 55 35.0004 90.0004 56 phút 4 giây
14 Minhthoai 52.5 37.2504 89.7504 43 phút 37 giây
15 giabao01 55 34.3334 89.3334 1 giờ 1 phút 7 giây
16 huynhnguyethoatien 52.5 36.5004 89.0004 56 phút 31 giây
17 daotam 52.5 36.2504 88.7504 45 phút 23 giây
18 Hganh2008 52.5 36.0004 88.5004 1 giờ 13 phút 58 giây
19 vyvysofia 52.5 35.7504 88.2504 1 giờ 24 phút 50 giây
20 hoangngocbaoanh 55 33.0004 88.0004 52 phút 56 giây