Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
81 minhkhoitran 45 34.5004 79.5004 44 phút 57 giây
82 cattuong2008 45 34.5004 79.5004 1 giờ 23 giây
83 SuriDo 47.5 32.0004 79.5004 1 giờ 12 phút 36 giây
84 nguyenkhanhlinh763 45 34.4168 79.4168 1 giờ 17 phút 50 giây
85 lephuonganh08 52.5 26.8336 79.3336 52 phút 2 giây
86 nhatduy2008 42.5 36.5004 79.0004 1 giờ 6 phút 30 giây
87 nguyentranbaolong 47.5 31.3334 78.8334 51 phút 12 giây
88 baokhang_nghiem 50 28.8334 78.8334 59 phút 56 giây
89 tri 45 33.5004 78.5004 1 giờ 22 phút 31 giây
90 Baokhanh 47.5 30.9169 78.4169 6 phút 19 giây
91 Minhtig 50 28.3334 78.3334 1 giờ 24 phút 38 giây
92 pclongken 50 28.0834 78.0834 57 phút 23 giây
93 giatue8002 50 27.8334 77.8334 54 phút 26 giây
94 phamnguyenthao08 45 32.8334 77.8334 1 giờ 5 phút 8 giây
95 duonggiahuy 47.5 30.2504 77.7504 38 phút 3 giây
96 thuytram13062008 45 32.7504 77.7504 58 phút 6 giây
97 Minhtue2008 50 27.5004 77.5004 10 phút 24 giây
98 tranthanhkhanhdang 47.5 30.0004 77.5004 36 phút 28 giây
99 MyNhi 45 32.5004 77.5004 1 giờ 27 phút 27 giây
100 nguyenhonganh2008 50 27.0834 77.0834 35 phút 56 giây