Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
221 lequangbach 35 26.8334 61.8334 38 phút 50 giây
222 MickeySang 37.5 24.2504 61.7504 42 phút 42 giây
223 hoang29 27.5 34.2504 61.7504 1 giờ 18 phút 12 giây
224 voduchiep 32.5 29.1668 61.6668 1 giờ 5 phút 53 giây
225 ductri2008 32.5 29.0004 61.5004 41 phút 49 giây
226 luukhoadiem 35 26.5004 61.5004 52 phút 19 giây
227 uyen17092008 32.5 29.0004 61.5004 1 giờ 5 phút 49 giây
228 tudeptrai13 40 21.5004 61.5004 1 giờ 12 phút 11 giây
229 hosiphuquy 37.5 23.7502 61.2502 1 giờ 16 phút 48 giây
230 vokhoinguyen407 45 16.1668 61.1668 46 phút 19 giây
231 dinhmaichi 35 26.0834 61.0834 56 phút 23 giây
232 tranmaiphuongvy 37.5 23.4169 60.9169 54 phút 58 giây
233 Trang Nguyệt 40 20.8334 60.8334 1 giờ 7 phút 1 giây
234 minhdang0809 37.5 23.3334 60.8334 1 giờ 8 phút 55 giây
235 nguyenanh2008 35 25.6669 60.6669 55 phút 51 giây
236 vhpham80 40 20.3334 60.3334 1 giờ 2 phút 44 giây
237 Donganh 25 35.167 60.167 1 giờ 22 phút 54 giây
238 thuhien 37.5 22.5834 60.0834 1 giờ 29 phút 58 giây
239 Quynhnhu2008 32.5 27.5004 60.0004 1 giờ 29 phút 58 giây
240 buithien 32.5 26.8334 59.3334 1 giờ 3 phút 12 giây