Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
1 nguyenkhanhchi 50 38 88 1 giờ 10 phút
2 chaunguyen 52.5 31 83.5 1 giờ 15 phút 51 giây
3 phamthaiminh 52.5 30.25 82.75 1 giờ 25 phút 6 giây
4 PHUCNGUYEN0602 52.5 30 82.5 1 giờ 20 phút 47 giây
5 tranxuanminhchau 50 32 82 1 giờ 21 phút 20 giây
6 chippham 50 32 82 1 giờ 28 phút 25 giây
7 baolan2007 50 31.5 81.5 1 giờ 18 phút 9 giây
8 linhnp 47.5 34 81.5 1 giờ 26 phút 4 giây
9 hoangkhang123 50 30.5 80.5 49 phút 37 giây
10 phamngockhanhlinh 47.5 30 77.5 1 giờ 8 phút 35 giây
11 kieunghia123 57.5 18.75 76.25 13 phút 2 giây
12 Yuki07 45 30.5 75.5 1 giờ 5 phút 23 giây
13 huyentran82us 45 30.5 75.5 1 giờ 26 phút 10 giây
14 khanhhung 45 30.5 75.5 1 giờ 29 phút 58 giây
15 vannguyentuong 47.5 27.75 75.25 58 phút 15 giây
16 lethanhthuyduong 45 30.25 75.25 1 giờ 24 phút 15 giây
17 vobaotran 40 34.5 74.5 1 giờ 25 phút 39 giây
18 phamkien 42.5 31 73.5 1 giờ 26 phút 24 giây
19 tonyyang03 42.5 30.5 73 52 phút 55 giây
20 lamkyson 45 28 73 1 giờ 16 phút 32 giây