Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
501 baohung1 10 12.75 22.75 1 giờ 4 phút 32 giây
502 sinon 17.5 5 22.5 12 phút 21 giây
503 tuankiet07 20 2.25 22.25 29 phút 58 giây
504 nguyengiap 17.5 4 21.5 1 giờ 29 phút 58 giây
505 VOHIENVUONG 5 13 18 1 giờ 21 phút 30 giây
506 tranvinhtuong 12.5 4.75 17.25 39 phút 11 giây
507 duonghuyhoang 10 3 13 1 giờ 29 phút 58 giây
508 dungthu1 0 0 0 51 phút 50 giây