Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
81 nguyenleminhquan01 52.5 17 69.5 1 giờ 17 phút 57 giây
82 chippham 47.5 21.75 69.25 1 giờ 17 phút 58 giây
83 tonyyang03 47.5 21.5 69 1 giờ 6 phút 44 giây
84 minhanh07nvt 50 19 69 1 giờ 28 phút 5 giây
85 Quachvminh 50 19 69 1 giờ 29 phút 58 giây
86 MadBoGaming 45 23.75 68.75 1 giờ 16 phút 21 giây
87 khuestar2007 45 23.25 68.25 1 giờ 3 phút 49 giây
88 quangminh18052005 55 13.25 68.25 1 giờ 22 phút 12 giây
89 tdkhoinguyen 47.5 20.75 68.25 1 giờ 25 phút
90 buimaianh 50 18 68 1 giờ 26 phút 37 giây
91 khanhlinh565 47.5 20.25 67.75 31 phút 54 giây
92 nguyenquynhanh2007 45 22.75 67.75 35 phút 27 giây
93 quangminhbill 42.5 25.25 67.75 1 giờ 11 phút 21 giây
94 BuiNhat 52.5 15.25 67.75 1 giờ 22 phút 42 giây
95 Lisanguyen 42.5 25.25 67.75 1 giờ 29 phút 52 giây
96 chimen2007 45 22.5 67.5 1 giờ 19 phút 21 giây
97 tani 42.5 25 67.5 1 giờ 25 phút 52 giây
98 airplane 50 17.25 67.25 1 giờ 29 phút 47 giây
99 nguyenlebaochau 47.5 19.75 67.25 1 giờ 29 phút 58 giây
100 BAOHY2112 45 21.75 66.75 37 phút 28 giây