Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
441 khoiminhnguyen 35 2.25 37.25 50 phút 18 giây
442 Thuymh2007 30 7 37 42 phút 41 giây
443 phuonganhtran 30 7 37 50 phút 33 giây
444 Thienthanh0306 27.5 9.5 37 1 giờ 23 phút 32 giây
445 tranhuybao 22.5 14.5 37 1 giờ 27 phút 14 giây
446 Haiphong2007 30 7 37 1 giờ 29 phút 58 giây
447 lehoangquanndc 25 12 37 1 giờ 29 phút 58 giây
448 nguyenngocminh2007 25 11.75 36.75 52 phút 53 giây
449 vohoanggiabao01 27.5 9 36.5 47 phút 45 giây
450 thienkimnguyen 32.5 4 36.5 58 phút 21 giây
451 thong2007 32.5 4 36.5 1 giờ 3 phút 42 giây
452 MINHQUANG2007 32.5 3.75 36.25 28 phút 59 giây
453 hohongphucanh 25 11.25 36.25 44 phút 25 giây
454 talekhanhhuyen 27.5 8.5 36 50 phút 59 giây
455 thaingan07 27.5 8.5 36 53 phút 49 giây
456 mduyen 27.5 8.5 36 1 giờ 3 phút 30 giây
457 duongngocuyenlam 30 5.75 35.75 22 phút 15 giây
458 ngocquynhhuong75 27.5 8.25 35.75 1 giờ 9 phút 55 giây
459 baolan2007 27.5 8 35.5 1 giờ 15 phút 2 giây
460 tramquynh2505 32.5 2.75 35.25 36 phút 22 giây