Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
41 phamngockhanhlinh 37.5 26.25 63.75 43 phút 29 giây
42 letrongkhanh134 40 23.75 63.75 56 phút 33 giây
43 phamthaiminh 42.5 21.25 63.75 1 giờ 4 phút 30 giây
44 trantran 40 23.75 63.75 1 giờ 29 phút 58 giây
45 VuMinhKhuong2007 40 23.25 63.25 1 giờ 16 phút 8 giây
46 tani 47.5 15.75 63.25 1 giờ 19 phút 57 giây
47 lebaokhoi 37.5 25.75 63.25 1 giờ 29 phút 58 giây
48 Leminhduy 40 23 63 1 giờ 29 phút 58 giây
49 Nhat 37.5 25.25 62.75 48 phút 40 giây
50 binhthanh230675 37.5 25 62.5 48 phút 24 giây
51 thuhuong2007 35 27.5 62.5 1 giờ 7 phút 53 giây
52 Hotanphuc 40 22.5 62.5 1 giờ 29 phút 58 giây
53 supermvk 45 17 62 35 phút 46 giây
54 ngocthienan2007 35 27 62 1 giờ 17 phút 40 giây
55 toannnnmm 45 17 62 1 giờ 17 phút 50 giây
56 minhkhanh101207 37.5 24.5 62 1 giờ 28 phút 41 giây
57 nguyenminhquan01 37.5 24.25 61.75 1 giờ 17 phút 23 giây
58 vinhkhanh2007 42.5 19 61.5 57 phút 21 giây
59 phamthuytrang 40 21.5 61.5 1 giờ 3 phút 48 giây
60 kimngan07 40 21.25 61.25 1 giờ 10 phút 46 giây