Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
61 BuiNhat 40 21 61 1 giờ 8 phút 39 giây
62 Vodaidangkhanh 42.5 18 60.5 48 phút 9 giây
63 HoangVy1007 35 25.5 60.5 59 phút 24 giây
64 huynhtrongnguyen 40 20.5 60.5 1 giờ 29 phút 52 giây
65 dothanhson 40 20.25 60.25 1 giờ 23 phút 41 giây
66 Tanvuong 32.5 27.75 60.25 1 giờ 25 phút 39 giây
67 nguyenngocgianghi 42.5 17.5 60 1 giờ 26 phút 58 giây
68 bendepzai 37.5 22.25 59.75 1 giờ 10 phút 38 giây
69 quangminhbill 35 24.25 59.25 1 giờ 4 phút 50 giây
70 nguyenkhanhchi 30 29 59 1 giờ 3 phút 57 giây
71 chippham 35 24 59 1 giờ 14 phút 4 giây
72 teonguyen 37.5 21.25 58.75 59 phút 26 giây
73 lamkyson 32.5 26.25 58.75 1 giờ 20 phút 50 giây
74 lethanhthuyduong 35 23.5 58.5 58 phút 51 giây
75 khanhlinh565 42.5 16 58.5 1 giờ 9 phút 9 giây
76 Tahoanganhthu 40 18.5 58.5 1 giờ 11 phút 3 giây
77 hatrang4c2thd 37.5 20.75 58.25 51 phút 36 giây
78 Tranmanhhung 40 18.25 58.25 52 phút 26 giây
79 kenbonny 40 18 58 58 phút 7 giây
80 vannguyentuong 35 23 58 1 giờ 16 phút 13 giây