Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
181 latringuyen 27.5 14.25 41.75 1 giờ 22 phút 30 giây
182 nguyenthanhtu 30 11.5 41.5 26 phút 20 giây
183 nguyenhoangtu 27.5 14 41.5 50 phút 6 giây
184 phamtueminh 32.5 9 41.5 1 giờ 22 phút 6 giây
185 Quan112007 32.5 8.75 41.25 1 giờ 7 phút 53 giây
186 songthu2007 27.5 13.75 41.25 1 giờ 15 phút 12 giây
187 heovang 20 21.25 41.25 1 giờ 29 phút 58 giây
188 hathaianh 27.5 13.5 41 37 phút 30 giây
189 Thaonhi 30 11 41 45 phút 5 giây
190 trantrucchi81 30 11 41 59 phút 32 giây
191 tranvinh 22.5 18.5 41 1 giờ 20 phút 2 giây
192 Khanghuynh 25 16 41 1 giờ 29 phút 58 giây
193 giabao2007 15 25.75 40.75 21 phút 20 giây
194 Minh_Dang 25 15.5 40.5 39 phút 6 giây
195 thaophuongali 35 5.5 40.5 53 phút 33 giây
196 BUUTRUNG 30 10.5 40.5 1 giờ 29 phút 58 giây
197 baotran0202 27.5 12.75 40.25 1 giờ 26 phút 17 giây
198 ngotanluc 25 15 40 49 phút 2 giây
199 lephuongnghi07 30 10 40 1 giờ 29 phút 58 giây
200 minhanh1 27.5 12.25 39.75 1 giờ 8 phút 41 giây