Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
121 Phuc_anh 40 24.25 64.25 42 phút 18 giây
122 tranlequanghuy08 50 14.25 64.25 1 giờ 1 phút 50 giây
123 nguyenlehoan 37.5 26.75 64.25 1 giờ 29 phút 58 giây
124 nguyenlenganha 35 29 64 44 phút 18 giây
125 nguyentranbaolong 37.5 26.5 64 45 phút 19 giây
126 phanbaochau 37.5 26.5 64 50 phút 1 giây
127 ductri2008 35 29 64 1 giờ 9 phút 52 giây
128 haidang2008 35 28.25 63.25 1 giờ 23 phút 36 giây
129 thienlam 32.5 30.75 63.25 1 giờ 25 phút
130 Khangdo 35 28 63 34 phút 48 giây
131 namphuong0405 35 27.75 62.75 36 phút 46 giây
132 P.Trang 35 27.5 62.5 1 giờ 15 phút 56 giây
133 pqmtdn 35 27.25 62.25 1 giờ 21 phút 22 giây
134 kietna 35 27 62 35 phút 36 giây
135 Baohy 32.5 29.5 62 1 giờ 19 phút 1 giây
136 nguyenminhthong 37.5 24.25 61.75 1 giờ 18 phút 7 giây
137 huehuynh231273 27.5 34 61.5 1 giờ 2 phút 54 giây
138 phamhuynam 35 26.5 61.5 1 giờ 9 phút 51 giây
139 buithien 35 26.25 61.25 1 giờ 2 phút 34 giây
140 Sa 35 26.25 61.25 1 giờ 13 phút 10 giây