Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
261 Phuonghuynhle 0 27.25 27.25 1 giờ 21 phút 46 giây
262 minhto 12.5 12.75 25.25 21 phút 38 giây
263 NGUYENDANGTRI 22.5 2.5 25 12 phút 59 giây
264 huynh minh khoi 12.5 12.25 24.75 18 phút 24 giây
265 nguyencongduy 15 8.25 23.25 1 giờ 10 phút 56 giây
266 taminhphuc 0 19.75 19.75 51 phút 29 giây
267 vunang 0 0 0 15 giây
268 nguyenhuuthien 0 0 0 16 giây