Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
81 duongvuhienanh 45 27 72 1 giờ 24 phút 51 giây
82 hoangnhantran 45 26.75 71.75 33 phút 48 giây
83 HONHATQUAN 42.5 29.25 71.75 1 giờ 21 phút 57 giây
84 nguyendudangkhoa 42.5 29.25 71.75 1 giờ 26 phút 9 giây
85 giatue8002 45 26.5 71.5 1 giờ 13 phút 38 giây
86 Baokhanh 35 36 71 48 phút 1 giây
87 vuminh 45 25.75 70.75 1 giờ 2 phút 39 giây
88 wave 42.5 28 70.5 1 giờ 19 phút 19 giây
89 taman3575 50 20.25 70.25 54 phút 49 giây
90 tranminhhieu2008 45 25.25 70.25 1 giờ 27 phút 1 giây
91 Lehienlong 40 29.75 69.75 47 phút 39 giây
92 nguyenngochaanh 37.5 32 69.5 1 giờ 4 phút 21 giây
93 vuductai 45 24.5 69.5 1 giờ 29 phút 58 giây
94 phambinhnam 40 28.75 68.75 1 giờ 17 phút 29 giây
95 duongnguyenkhang1301 37.5 31.25 68.75 1 giờ 23 phút 32 giây
96 thungan08 42.5 26 68.5 58 phút 43 giây
97 0983587500 37.5 31 68.5 1 giờ 11 phút 43 giây
98 tuongbach2008 42.5 26 68.5 1 giờ 28 phút 8 giây
99 lythaini 40 28 68 16 phút 17 giây
100 Ta08 40 28 68 1 giờ 5 phút 12 giây