Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
141 nguyencaotuanlong 27.5 33.75 61.25 1 giờ 23 phút 23 giây
142 danthanh11 35 26 61 50 phút 7 giây
143 tranngocanh 35 26 61 1 giờ 16 phút 17 giây
144 vohoakhanhngan 40 20.75 60.75 1 giờ 15 phút 14 giây
145 maitran 30 30.5 60.5 1 giờ 4 phút 23 giây
146 hoangtonphuc 40 20.5 60.5 1 giờ 13 phút 30 giây
147 nguyentanphat 30 30.5 60.5 1 giờ 19 phút 54 giây
148 0938416595 37.5 22.75 60.25 43 phút 59 giây
149 ngophamminhquan 30 30.25 60.25 1 giờ 26 phút 16 giây
150 chau2142008 32.5 27.5 60 1 giờ 20 phút 56 giây
151 dieptranbaongoc 35 24.75 59.75 35 phút 21 giây
152 nguyenthitoan 32.5 27 59.5 58 phút 10 giây
153 nguyenkhanhlinh763 30 29.25 59.25 1 giờ 13 phút 46 giây
154 hanry 30 29.25 59.25 1 giờ 29 phút 58 giây
155 nguyenphuongthaomy 32.5 26.5 59 1 giờ 10 phút 25 giây
156 kchi 32.5 26.5 59 1 giờ 16 phút 35 giây
157 daothienphu2008 35 23.75 58.75 44 phút 38 giây
158 nguyenthinguyetnhi 32.5 26.25 58.75 1 giờ 28 phút 9 giây
159 Thaochi 35 23.5 58.5 54 phút 28 giây
160 tadaokhanhlinh 35 23.5 58.5 1 giờ 4 phút 7 giây