Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
261 minhhieu89874 32.5 22.75 55.25 1 giờ 29 phút 58 giây
262 Huynh Gia Hao 30 25 55 27 phút 14 giây
263 duongnguyenkhang1301 35 20 55 1 giờ 9 phút 29 giây
264 namkhanh2008 30 25 55 1 giờ 20 phút 30 giây
265 nguyencongduy 27.5 27.25 54.75 1 giờ 10 phút 18 giây
266 vhpham80 37.5 17 54.5 53 phút 7 giây
267 diepquetran 35 19.5 54.5 1 giờ 2 phút 9 giây
268 taonhatminh 35 19.5 54.5 1 giờ 21 phút 48 giây
269 hungmisaki 32.5 22 54.5 1 giờ 29 phút 58 giây
270 JerryNamKhanh 37.5 16.75 54.25 48 phút 34 giây
271 Trần Mỹ Hạnh 37.5 16.5 54 56 phút 40 giây
272 ronaldo 32.5 21.5 54 1 giờ 40 giây
273 pqmtdn 27.5 26.5 54 1 giờ 25 phút 27 giây
274 youthinvest02 35 18.75 53.75 37 phút 52 giây
275 Sa 35 18.5 53.5 39 phút 58 giây
276 uyen17092008 35 18.5 53.5 1 giờ 3 phút 59 giây
277 minhdang0809 27.5 25.5 53 1 giờ 15 phút 39 giây
278 phamquynhchau 25 28 53 1 giờ 18 phút 29 giây
279 hoquynhtram 27.5 25 52.5 59 phút 9 giây
280 nguyentrinhan08 35 17.5 52.5 1 giờ 6 phút 15 giây